13 มิถุนายน 2556

สาส์นจากผู้บริหาร

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ ทีมงานโกยจังโก้

ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านวิทยุกว่า 20 ปี
ทั้งวิทยุ AM และ FM ภายในประเทศ (ดูผังรายการ)
ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สาระ ความบันเทิง
พร้อมนำเสนอสินค้าและบริการ

หากมีข้อเสนอแนะ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
หรือร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
สามารถติดต่อได้ทันทีที่..
คุณ สุริยา สุริยะฉัตร โทร. 081-595-2122

ขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณ ผู้ให้การสนับสนุน
ท่านผู้ฟังที่เคารพ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

จรุงใจ สุริยะฉัตร
ผู้จัดการ
สำนักงานตั้งอยู่ที่เดียวกับร้านจรุงใจ

จาก ฟังวิทยุ ทีมงานโกยจังโก้ รับผลิตรายการวิทยุ สปอตโฆษณา วิทยุหลักและวิทยุชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น