05 มิถุนายน 2560

ผังรายการวิทยุ


ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่  5 มิ.ย.2560

สถานีวิทยุ อสมท ศรีสะเกษ FM 95.0 MHz

  • 08.00 - 08.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ โดย ดีเจ.เก๋ กษมา
  • 14.30 - 15.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ โดย ดีเจ.กอล์ฟ สุริยา
สถานีวิทยุ กวส 3 สกลนคร
  • 10.00 - 13.00 น. วันอาทิตย์ โดย ดีเจ.กอล์ฟ สุริยา
สถานีวิทยุชุมชน บ้านพันทา ศรีสะเกษ FM 99.0 MHz

  • 11.00 - 12.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ โดย ดีเจ กอล์ฟ สุริยา 
  • 16.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ โดย ดีเจ กอล์ฟ สุริยา 
ชั่วโมงออกอากาศต่อสัปดาห์ : 20.5 ชั่วโมง ( 2.92 ชม.ต่อวัน) 
จำนวนสถานีที่ออกอากาศ : 3 สถานี