21 สิงหาคม 2551

สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดหางานทั้งในจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดใกล้เคียง และทั่วประเทศ

ทีมงานโกยจังโก้ เชื่อว่าการที่จังหวัดศรีสะเกษจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืน คนศรีสะเกษจะต้องมีงานทำที่เหมาะสม ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษมีประโยชน์อย่างมาก ทางทีมงานจึงได้นำข้อมูลมาเผยแพร่ให้กับแฟนรายการเป็นประจำ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ (อยู่ติดกับประกันสังคม)
367/74 ถนนโชติพันธุ์ ตำบลหนองครก
อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
โทร. 0-4561-4124, 0-4563-1483 ในวัน เวลาราชการ
เวปไซต์ http://122.154.5.7/sisaket/