09 มิถุนายน 2551

รายงานการฟังวิทยุ

วันที่ : 8 มิ.ย. 51
เวลา : ประมาณ เที่ยงวัน
ที่ : อ.กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ

มีสถานีที่รับฟังได้ดังนี้
 • 87.5 MHz : ลูกกรุง
 • 88 MHz :ลูกทุ่ง
 • 90.5 MHz : ลูกทุ่ง ทุ่งเศรษฐี
 • 92.25 MHz : ข่าว
 • 93.5 MHz : ลูกทุ่ง
 • 94.75 MHz : ธรรมมะ
 • 95 MHz : อสมท ศรีสะเกษ
 • 95.5 MHz : ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค
 • 95.75 MHz :
 • 96.75 MHz : หมอลำ
 • 97.0 MHz : ลูกทุ่ง
 • 97.25 MHz : สตริง
 • 98.5 MHz : สวท อุบล
 • 98.75 MHz : เสียงธรรม
 • 99.5 MHz : อุบล
 • 100.25 MHz :สวท ศรีสะเกษ
 • 101.25 MHz :
 • 102.0 MHz : 1 ปณ. อุบล
 • 103.75 MHz : ธรรมะ
 • 104.0 MHz : ส.ทร.9 อุบล
 • 104.8 MHz : สารพัดช่าง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
 • 107.25 MHz : ลูกทุ่ง โทร 045-615780

รายงานการฟังวิทยุ

วัน : 8 มิ.ย. 51
เวลา : ประมาณ 14.00-16.00 น.
พื้นที่ : อ.เมือง จ. อำนาจเจริญ
หมายเหตุ : มีฝนตก หลายๆสถานี ปิด

มีสถานีที่รับฟังได้ดังนี้
 • 89.20 MHz : สตริง
 • 89.55 MHz : สตริง
 • 97.5 MHz : ลูกทุ่ง
 • 104.5 MHz
 • 105 MHz
 • 108 MHz