01 เมษายน 2552

คลื่นดี ศรีธานี แฮปปี้ เรดิโอ 91.75 MHz.

คลื่นดี ศรีธานี แฮปปี้ เรดิโอ 91.75 MHz.
โทร. 045-633-369
มือถือ 081-256-7412 ดีเจ แซมมิวสิค
มือถือ 089-4241-708 ดีเจ อ้อ

ผู้สนับสนุน
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
อู่เดชาพล
ร้านสุไมตรี
ร้านเจริญทรัพย์
ซูปเปอร์คลีน คาร์แคร์
อินเตอร์พลัส
อู่อภิสิทธิ์การช่าง
ฟอร์ด
ชัยโทรทัศน์