27 มกราคม 2555

KCS Radio | fm 104 MHz


J.S. 91 บริษัท เจ.เอส. ไนน์ตี้วัน จำกัด
สำนักงาน 40/1-3 ซอยนานาเหนือ ถนนสุขุมวิทซอย 3 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02)254-9340-5 โทรสาร (02)655-5662 E-mail : j.s.91@kscradio.com Web site : www.kscradio.com บริษัทก่อตั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2528 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ประธานกรรมการ เจิมจันทน์ ยศปิยะเสถียร รองประธานกรรมการ สรินทิพย์ สถิตย์เสถียร กรรมการผู้จัดการ สายเพชร สถิตย์เถียร ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน วิมล บุณย์ประเสริฐกุล
ประเภทกิจการ • ผู้ผลิตรายการวิทยุ F.M. 89.5 SWEET FM และสถานีต่างๆ ทั่วประเทศ • วางแผนงานจัดซื้อสื่อโฆษณาทางด้านวิทยุ