10 กรกฎาคม 2551

สัมภาษณ์ วิด ไฮเปอร์

วิด ไฮเปอร์ จาก อาร์ เอส จำกัด มหาชน ให้เกียรติมาพูดคุยกับแฟนเพลงทีมงานโกยจังโก้

ได้ทำการสัมภาษณ์สด ผ่านวิทยุชุมชน บ้านพันทา FM 99.0 MHz อ.เมืองศรีสะเกษ

ต้องขอขอบคุณ วิด ไฮเปอร์ และ บ.อาร์เอส จำกัด (มหาชน) มา ณ โอกาส นี้ด้วย