01 มิถุนายน 2557

ปุ๋ยอินทรีย์แดง , สี่พลังทอง | four gold power , red eagle

ปุ๋ยดี แค่ 1 2 3 ยังไม่พอ ต้องถึง 4 4 เท่านั้น กับปุ๋ยเคมี 4 พลังทอง เพื่อข้าวเขียวนาน ใบตั้ง รากแตกกอ รวงดี มีน้ำหนัก 4 พลังทอง เพื่อข้าวโพดเมล็ดดี สร้างแป้ง ใบเขียว ลำต้นแข็งไม่ล้มง่าย ฝักข้าวโพดมีน้ำหนักดี 4 พลังทอง เพื่อมันสำปะหลังลงหัวดี เพิ่มน้ำหนัก ลำต้นแข็งแรง เหมาะไปทำท่อนพันธุ์ 4 พลังทองเพื่ออ้อยแตกกอ เร่งราก ยืดข้อ ปล้องดี มีเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูง 4 พลังทอง เพื่อยางพารา ต้นสมบูรณ์ เพิ่มปริมาณและคุณภาพน้ำยาง 4 พลังทอง เพื่อปาล์มน้ำมัน บำรุงต้น ทะลายใหญ่ น้ำหนักดี ได้ผล ได้ดอก ดอกสมบูรณ์ สีสวยสด ผลดก ผลใหญ่ พืชผัก ใบเขียวสด ลำต้นใหญ่ ปุ๋ยเคมี 4 พลังทอง พลังแห่งความมั่งคั่ง สนใจ โทร 081 549 9098 ---- ในยุคข้าวยากหมากแพง ปัญหานี้สิน ปัญหาปุ๋ยมีราคาสูง มีเพียงฮีโร่ ที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรไทย อินทรีย์แดง ปุ๋ยอินทรีย์แดง ช่วยสร้างการเจริญเติบโตของพืช ทั้งใบ ลำต้น ดอก ผล ช่วยสร้างสมดุล เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ปรับสภาพดินให้ร่วน อุ้มน้ำ จุลทรีย์เติบโตได้ดี ทำให้พืช แข็งแรงตามธรรมชาติ มีภูมิต้านทานโรค และแมลง ช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถึงห้าเท่า พบกับปุ๋ยดี อินทรีย์แดง ได้แล้ววันนี้ ทั่วประเทศ ที่สายด่วน อินทรีย์แดง 081 549 9098 ------------------- ระเบิดราก จากอินทรีแดง เป็นสารระเบิดราก จากธรรมชาติ ที่มีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อินทรี แดง ช่วยปรับสภาพดิน บำรุงดิน ให้ดินร่วนซุย รากเดินดี แก้ปัญหารากดำ รากไม่กินปุ๋ย อินทรีแดง ช่วยแก้ปัญหาดินดาน ดินแข็ง ดินเปรี้ยว ทำให้ดินเป็นกลางได้รวดเร็ว อินทรีแดง ช่วยลดการเกิดรากเน่า โคนเน่าได้อย่างดี อินทรีแดง ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน ป้องกันการขาดธาตุอาหารรองของพืชทุกชนิด ใช้ผสมกับปุ๋ยเคมี เพื่อดูดซับปุ๋ยไปใช้ได้ทันที ระเบิดรากตราอินทรีแดง พร้อมระเบิดทุกพื้นที่ วันนี้ สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย โทร 081 549 9098