20 มิถุนายน 2556

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.88.25MHz. | sakonnakorn radio station

วิทยุชุมชนคนของแผ่นดิน นาโพธิ์เรดิโอ FM.88.25MHz.
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

สมาคมนักข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น1 (หลังใหม่)
ศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000