18 สิงหาคม 2559

สถานีวิทยุจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

FM 88.00 MHz สถานีวิทยุชุมชน คนอำนาจเจริญ / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอกรัก ซาวด์
FM 88.50 MHz เมืองอำนาจเจริญ (X FM)
FM 90.75 MHz บุ่งเรดิโอ 2  ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ่งมีเดีย วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 20 พ.ค. 2559 - 19 พ.ค. 2560


ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะละกอ เอฟเอ็ม
ชื่อสถานี : มะละกอเอฟเอ็ม
ความถี่ : 92.25 MHz
มติ กสท. : ครั้งที่ 19/2556
วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 8 ธ.ค. 2558 - 7 ธ.ค. 2559FM 92.75 MHz จี๊ดเรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมงคล มีเดีย
สถานีวิทยุชุมชนโอเคเรดิโอ
114/1 หมู่ 7 บ้านรัตนวารี
ต. รัตนวารี  อ. หัวตะพาน
จ. อำนาจเจริญ
นายกิตติพงศ์
                  ศรีมงคล
08-9721-6349

FM 93.00 MHz ท้องถิ่นไทย แซบ เรดิโอ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซบมีเดีย99

FM 94.00 MHz ที่ทำการลูกทุ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเค เรดิโอ
FM 94.00 MHz อำเภอปทุมราชวงศา หลักเมือง 48 เรดิโอ นายสวาด
                   โพธิชัย
0-4551-1965 327 หมู่ 1 ต.นาหว้า
อ.ปทุมราชวงศา
จ.อำนาจเจริญ 37110ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลักเมือง 48 เรดิโอ
ชื่อสถานี : หลักเมือง 48 เรดิโอ
ความถี่ : 94.00 MHz
มติ กสท. : ครั้งที่ 32/2556
วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 2 ก.ย. 2558 - 1 ก.ย. 2559FM 96.00 MHz อ.ปทุมราชวงศา วิทยุท้องถิ่นตำบลห้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรเกรียงไกร คูณทรัพย์ วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 21 ม.ค. 2559 - 20 ม.ค. 2560


ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : บริษัท ช่วยคิดช่วยทำ จำกัด
ชื่อสถานี : ร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดอำนาจเจริญ
ความถี่ : 96.75 MHz
มติ กสท. : ครั้งที่ 21/2556
วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 8 ก.ย. 2558 - 7 ก.ย. 2559

ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งศรี โปรโมชั่น
ชื่อสถานี : ส่งศรี โปรโมชั่น
ความถี่ : 97.00 MHz
มติ กสท. : ครั้งที่ 46/2556
วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 16 ธ.ค. 2558 - 15 ธ.ค. 2559


FM 97.00 MHz อ.ปทุมราชวงศา  คลื่นมหาชนคนปทุมราช
นายสุทัย  ส่งศรี
0-4551-7092
08-3366-5971
46 ถ.อรุณประเสริฐ หมู่ที่ 2  ต.คำโพน  อ.ปทุมราชวงศา             จ. อำนาจเจริญ
FM 97.25 MHz คลื่นแห่งการพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกร / ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร เสาวณีย์ ออดิโอ
FM 97.75 MHz เอ วัน เรดิโอ

ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซบมีเดีย99
ชื่อสถานี : เอวันเรดิโอ
ความถี่ : 97.75 MHz
มติ กสท. : ครั้งที่ 1/2556
วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 4 ม.ค. 2559 - 3 ม.ค. 2560

FM 98.25 MHz พนา เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนา เรดิโอ
วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 25 พ.ย. 2558 - 24 พ.ย. 2559

ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามสี เรดิโอ
ชื่อสถานี : สามสี เรดิโอ
ความถี่ : 98.75 MHz
มติ กสท. : ครั้งที่ 12/2556
วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 25 มี.ค. 2559 - 24 มี.ค. 2560


FM 101.00 MHz ฉวี เรดิโอ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส่งศรี โปรโมชั่น
FM 101.00 MHz อ.ปทุมราชวงศา วิทยุโค้งอร่าม
FM 102.50 MHz วทท.อำนาจเริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 75 โปรโมชั่น วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 21 ต.ค. 2558 - 20 ต.ค. 2559
FM 103.25 MHz สวทอำนาจเจริญ โทร 045-523-129
ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูร โปรโมชั่น
ชื่อสถานี : มิ่งมงคลเหนือ
ความถี่ : 104.25 MHz
มติ กสท. : ครั้งที่ 16/2556
วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 29 เม.ย. 2559 - 28 เม.ย. 2560


FM 106.25 MHz สายฟ้า เรดิโอ

ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายฟ้า เอนเตอร์เทน
ชื่อสถานี : สายฟ้า เรดิโอ
ความถี่ : 106.25 MHz
มติ กสท. : ครั้งที่ 4/2556
วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 21 ม.ค. 2559 - 20 ม.ค. 2560


ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรวาสื่อสาร 2012
ชื่อสถานี : วีอาร์ เรดิโอ
ความถี่ : 106.50 MHz
มติ กสท. : ครั้งที่ 46/2557
วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 13 เม.ย. 2559 - 12 เม.ย. 2560


ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอ็ม หนองลุมพุก เรดิโอ
ชื่อสถานี : เอฟ เอ็ม หนองลุมพุกเรดิโอ
ความถี่ : 106.75 MHz
มติ กสท. : ครั้งที่ 2/2556
วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 10 ก.พ. 2559 - 9 ก.พ. 2560


FM 98.75 MHz อำเภอเสนางคนิคม สามสี เรดิโอ


AM 1422 KHz สวทอำนาจเจริญ โทร 045-523-129


24.1 อำเภอเมือง
24.2 อำเภอลืออำนาจ
24.3 อำเภอเสนางคนิคม
24.4 อำเภอหัวตะพาน
24.5 อำเภอชานุมาน
24.6 อำเภอพนา

24.7 อำเภอปทุมราชวงศา

FM 96.00 MHz อ.ปทุมราชวงศา วิทยุท้องถิ่นตำบลห้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรเกรียงไกร คูณทรัพย์ วันที่อนุญาต-วันสิ้นสุด : 21 ม.ค. 2559 - 20 ม.ค. 2560  หา facebook ไม่เจอ
 dj  https://www.facebook.com/korawitn

FM 97.00 MHz อ.ปทุมราชวงศา  คลื่นมหาชนคนปทุมราช หา facebook ไม่เจอ
FM 101.00 MHz อ.ปทุมราชวงศา วิทยุโค้งอร่าม หา facebook ไม่เจอ

09 สิงหาคม 2559

ผังรายการวิทยุ


ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่  9 ส.ค.59

สถานีวิทยุ อสมท ศรีสะเกษ FM 95.0 MHz

  • 08.00 - 08.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ โดย ดีเจ.เก๋ กษมา
  • 14.30 - 15.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ โดย ดีเจ.กอล์ฟ สุริยา
  • 17.30 - 18.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ โดย ดีเจ.กอล์ฟ สุริยา
สถานีวิทยุ กวส 3 สกลนคร
  • 10.00 - 13.00 น. วันอาทิตย์ โดย ดีเจ.กอล์ฟ สุริยา
สถานีวิทยุชุมชน บ้านพันทา ศรีสะเกษ FM 99.0 MHz

  • 10.00 - 11.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ โดย ดีเจ กอล์ฟ สุริยา 
  • 16.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ โดย ดีเจ กอล์ฟ สุริยา 
ชั่วโมงออกอากาศต่อสัปดาห์ : 20.5 ชั่วโมง ( 2.9 ชม.ต่อวัน) 
จำนวนสถานีที่ออกอากาศ : 3 สถานี


สถานีวิทยุ กวส 3 AM สกลนคร


เครื่องวิทยุที่ใช้ลองฟัง radio in use

18 มิถุนายน 2559

แผ่นดินทอง เรดิโอ FM.96.00 MHz. อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

 แผ่นดินทอง เรดิโอ FM.96.00 MHz. เลขที่ 80 หมู่ 7 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 โทร.045-866449,095-898-2444,096-8295993 ออนแอร์หน้าไมค์ 096-8295994 FAX.045-866450 email:pandinthongradio@gmail.com http://www.pandinthongradio.com

วิทยุชุมชนคนสู้ชีวิต อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

103.00 Mhz วิทยุชุมชนคนสู้ชีวิต อุบลราชธานี

วิทยุเครื่อข่ายน้ำ คลื่นคนสุ้ชีวิต วิทยุ Fm103 MHz อุบลราชธานี
โดยท้าวอนุชิต ลีลาสง่างาม

สถานีวิทยุ Fm103 MHz อุบลราชธานี โดยท้าวอนุชิต ลีลาสง่างาม
โทร 045 - 206209 แฟกซ์ 045 - 206201

ติดต่อทีมงานโกยจังโก้


ไลน์ไอดี suriyalive
ทีมงานโกยจังโก้
จรุงใจ ห้องบันทึกเสียง
975/21-22 ถ.ขุขันธ์
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
33000

โทร/แฟ็กซ์ : 045-612607
มือถือ 081-595-2122
เบอร์สำหรับเล่นเกม : 08-0334-0335

Line ID : suriyalive
email :
webmaster@JarungJai.com
website :
http://radio.JarungJai.com/FaceBook : http://www.facebook.com/suriya.suriyachat


แนะนำ Facebook สำหรับวงการวิทยุ  : https://www.facebook.com/thairadio

สถานีวิทยุชุมชน คนอำนาจเจริญ fm 88.00 MHz


สถานีวิทยุชุมชน คนอำนาจเจริญ  fm 88.00 MHz
สำนักงานอำนาจธุรกิจบันเทิง , ทีมงานดอกรักบันเทิงศิลป์ ติดต่อหมอลำทั่วฟ้าเมืองไทย
263 ม.12 ต.บุ่ง  ซอย อรุณพิชิต  ถ. อรุณประเสิรฐ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  37000  โทร 045-270-788
081-999-1869  FAX 045-270-788 สร้างสรรค์โดย ดี.เจ ต๋อยหรอย 081-877-5169

23 พฤษภาคม 2559

โรงเรียนศรีสะเกษบริรักษ์

ข่าวดี สำหรับผู้ที่อยากได้งานที่มั่นคง เชิญชวนมาเรียน ผู้ช่วยพยาบาล  ผู้ช่วยเภสัชกร  ผู้ช่วยทันตแพทย์  ผู้ช่วยความงามครบวงจร  และการบริบาลชั้นสูง โรงเรียนศรีสะเกษบริรักษ์ เรียนจบมีงานรับรองทุกคน รายได้ดี 15000 บาท ถึง 30000 บาท  รับจำนวนจำกัด  สมัครด่วน  อ.ไนท์ 080-459-3311 โรงเรียนศรีสะเกษบริรักษ์

17 เมษายน 2559

บ. อุตสาหกรรมไทยปรีดา

บ.อุตสาหกรรมไทยปรีดา จ.ชลบุรี

จำหน่าย
- น้ำปลาตรากุ้ง
- น้ำปลาแท้ตราราชา
- ซอสหอยนางรมตรามังกรทอง
- ซอยหอยนางรมตราคุณบรรเจิด
- น้ำจิ้มไก่ตรามังกรทอง
- น้ำส้มตราเลิศรส

ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP , HACCP

สำหรับร้านค้า สนใจนำไปจำหน่าย
ติดต่อ
ไทยปรีดา อุบลราชธานี
โทร. 045-241-335

บริการส่งทั่วภาคอีสาน