26 สิงหาคม 2561

สถานีวิทยุในจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ระบบ FM
  • FM 95.00 MHz สถานีวิทยุ อสมท ศรีสะเกษ
  • FM 100.25 MHz สถานีวิทยุ สวท ศรีสะเกา
ระบบ FM วิทยุชุมชน
  • FM 88.00 MHz คูเมืองหนองยาง
  • FM 88.50 MHz ลูกทุ่งแมกซาโก้
  • FM 89.25 MHz โนนสวนป่า
  • FM 91.00 MHz ราชภัฏศรีสะเกษ
  • FM 91.75 MHz 
  • FM 92.50 MHz แมกดราก้อน
  • FM 93.00 MHz สันติสุข เรดิโอ
  • FM 94.00 MHz ชุมชน รสพ โรงแรมพรหมพิมาน
  • FM 95.00 MHz อสมท
  • FM 95.50 MHz 
  • FM 96.50 MHz แซด เอฟ เอ็ม - โรงแรมเกษสิริ
  • FM 97.00 MHz รักษ์ลูกทุ่ง รักบ้านเกิด
  • FM 99.00 MHz สถานีวิทยุพันทาเรดิโอ
  • FM 99.25 MHz อีสานม่วนซื่น
  • FM 91.50 MHz 
  • FM 101.00 MHz 
  • FM 101.75 MHz ไอซ์ สเตชั่น
  • FM 102.50 MHz 
  • FM 107.50 MHz หญ้าปล้อง

ระบบ AM
  • สถานีวิทยุ จส.6 AM 1458 KHz
อำเภอราษีไศล
  • FM 107.70 MHz วิทยุท้องถิ่นราษีไศล 

1 ความคิดเห็น: