24 พฤศจิกายน 2557

เตือนภัยฤดูหนาว – เพลิงไหม้ | fire in winter season

เตือนภัยฤดูหนาว – เพลิงไหม้ --


ฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งเสี่ยงเพลิงไหม้สูง
ควรเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภท
ปิดสวิทซ์ไฟ ถอดปลั๊กไฟ ปิดวาล์วถังก๊าซหุงต้มให้สนิททุกครั้ง
กรณีก่อกองไฟ เผาขยะ สูบบุหรี่ จุดธูปเทียนบูชาพระ ควรดับไฟให้สนิท
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
ติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
พร้อมจัดสิ่งของภายในบ้านให้เป็นระเบียบ
ไม่กีดขวางทางหนีไฟ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว