28 พฤศจิกายน 2553

รายการลูกทุ่งครอบครัวไทย

รับจ้างผลิตรายการวิทยุจำนวน 31 วัน
ตอนนี้ทำเสร็จแล้ว 10 วัน