19 ตุลาคม 2553

งานบุญ ออกพรรษา เทโวโรหนะ วัดศิลาวรรณ บ้านหนองหิน ต.ดอนแรด | end of Buddhist lent at surin

ออกพรรษา เทโวโรหนะ
วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมงานบุญ ออกพรรษา เทโวโรหนะ
พิธีเวียนประทักษิณ ปล่อยโคมลอยฟ้า 1,000 โคม และจุดพลุดอกไม้ไฟสวยงาม 120 ชุด

ณ วัดศิลาวรรณ บ้านหนองหิน ต.ดอนแรด
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 เวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป

วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก
งานบุญ ออกพรรษาเทโวโรหนะ

ชม ภาพยนตร์ บั้งไฟพญานาค พระพุทธเจ้าเปิดโลก
พระภิกษุสงฆ์ 70 รูปนำเวียนเทียน
ร่วมปล่อยโคมลอยฟ้า 1,000 โคม และชมพลุดอกไม้ไฟสีสวยงามที่ยิ่งใหญ่อลังการ

ให้กระแสบุญแผ่นทั่วผืนแผ่นดินรัตนบุรี
เป็นศิริมงคลในชีวิต
นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรื่องทั้งโลกนี้และโลกหน้า

พลาดไม่ได้
งานบุญ ออกพรรษา เทโวโรหนะ
วัดศิลาวรรณ บ้านหนองหิน ต.ดอนแรด
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 เวลา 6 โมงเย็นเป็นต้นไป