18 ตุลาคม 2552

สถานีวิทยุชุมชน จังหวัดอ่างทอง

สถานีวิทยุชุมชน

1.สถานีวิทยุชุมชนเกษไชโย

นายเสถียร จันทร 081-9470201

30 .6 .เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

โทรศัพท์ 035-647123

โทรสาร 035-647305

ความถี่ 92.25 MHz

2.สถานีวิทยุท้องถิ่นไทย CENTER RADIO

นายโชคชัย ทองศักดิ์ ประธานชมรมวิทยุอ่างทอง 085-1794920

84/2 . 4 .ศาลาแดง อ.เมืองฯ .อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ 035-616202 / 035-616200

โทรสาร 035-616200

ความถี่ 104.40 MHz

3.สถานีวิทยุชุมชน GOLDEN WAV E

นายวิศิษฐ์ สิงห์ตระหง่าน 081-4069022

22/5 .โพธิ์พระยา-ท่าเรือ ต.โพสะ อ.เมือง .อ่างทอง

โทรศัพท์ 035-620868 / 035-620939

โทรสาร -

ความถี่ 91.40 MHz

4.สถานีวิทยุชุมชนโรงเรียนสตรีอ่างทอง

นายเสถียร วรภูมิ 081-9310649

โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ 035-611511

โทรสาร -

ความถี่ 101.75 MHz

5.สถานีวิทยุชุมชนคนโพธิ์ทอง

นางฉวีพัชร์ ทองสำริด 089-2435395

วัดยางทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

โทรศัพท์ 035-644391

โทรสาร -

ความถี่ 103.50 MHz

6.สถานีวิทยุชุมชนคนรำมะสัก

นายพิสิษฐ์ ปกป้อง 087-1186557

54 .5 .รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

โทรศัพท์ 035-608708

โทรสาร 035-645134

ความถี่ 93.25 MHz

7.สถานีวิทยุชุมชนวัดโพธิ์ปล้ำ

นายสารียบุตร สิงห์น้อย 089-0902030

วัดโพธิธรรมโชติยาราม (วัดโพธิ์ปล้ำ) .ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

โทรศัพท์ 035-691047

โทรสาร -

ความถี่ 107.25 MHz

8.สถานีวิทยุชุมชนวัดสีบัวทอง

นายสมชาย ธัญญะเจริญ 089-9041780

วัดสีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

ความถี่ 107.75 MHz

9.สถานีวิทยุชุมชนคนสามโก้

นายอนุรักษ์ บุญเมือง 083-6117415

วัดสามโก้ ต.สามโก้ .สามโก้ จ.อ่างทอง 14160

โทรศัพท์ 035- 697225

โทรสาร -

ความถี่ 97.25 MHz

10.สถานีวิทยุชุมชนคนแสวงหา

นายประทีป สุขสวัสดิ์ 081-7560675

วัดบ้านแก ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

ความถี่ 105.75 MHz

11.สถานีวิทยุชุมชน ICY RADIO

นายทินกร เกตุยิ้ม 081-8535223

บริษัทคลื่นเสียงอ่างทอง จำกัด 18/5 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ 035-626212

โทรสาร 035-612808

ความถี่ 93.75 MHz

12.สถานีวิทยุกระจายเสียงอ่างทอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 ต.บางแก้ว

อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ 035-620071

โทรสาร 035-613003

ความถี่ 95.75 MHz

13.สถานีชุมชนคนบางเสด็จ

นายสุวรรณ ภาคกินนร

38/1 ม.3 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130

โทรศัพท์ 089-9006459

โทรสาร -

ความถี่ 98.00 MHz

14.สถานีวิทยุ Network Radio

วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 53 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

โทรศัพท์ 035-691848

โทรสาร -

ความถี่ 102.75 MHz

15.สถานีวิทยุกระจายเสียงส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสียงโพธิ์ทอง

นางบุหงา พุ่มพวง 084-9253216

89/7 ม.4 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120

โทรศัพท์ 035-640320

โทรสาร 035-691027

ความถี่ 103.50 MHz

16.สถานีวิทยุเพื่อชุมชน บาล้านซ์เรดิโอ

นายธวัชชัย สัญญะวิรี 081-9949434

ปั๊มคอสโม 65 ม.2 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ 035-613730

โทรสาร -

ความถี่ 101.00 MHz

17.สถานีวิทยุชุมชน CITY RADIO

นางขนิษฐา ศริพันธ์ 081-8522377

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

ความถี่ 90.25 MHz

18.สถานีวิทยุชุมชนวัดต้นสน (เผยแพร่ธรรมะ ตลอดวันไม่มีผู้ดำเนินรายการ)

พระวิสิฏคณาภารณ์ เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

วัดต้นสน ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

โทรศัพท์ 035-611198

โทรสาร -

ความถี่ 100.50 MHz

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ14 สิงหาคม, 2553

  พี่เบิ้ม บาลานซ์ สู้ๆค่าาาา
  ...........เด็กตลาดกรวดคับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ22 มีนาคม, 2555

  เจ้บัวสู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ....................เอสบี กัป

  ตอบลบ