15 กันยายน 2552

สารคดีวิทยุชุมชนความหมายและคุณค่าต่อสังคม ตอน ผู้หญิงกับวิทยุชุมชน

สารคดีวิทยุชุมชนความหมายและคุณค่าต่อสังคม ตอน ผู้หญิงกับวิทยุชุมชน

ตอนที่ 1 http://www.thaicr.org/node/2299

ตอนที่ 2 http://www.thaicr.org/node/2319