26 กันยายน 2552

สธ.ทุ่มงบ 23 ล้านบาท ให้ดีเจคลื่นวิทยุทั่วไทย เป็นพลังกระจายความรู้ไข้หวัดใหญ่ 2009

สธ.ทุ่มงบ 23 ล้านบาท ให้ดีเจคลื่นวิทยุทั่วไทย เป็นพลังกระจายความรู้ไข้หวัดใหญ่ 2009

จาก http://www.moph.go.th/show_hotnew.php?idHot_new=28238

กระทรวง สาธารณสุข ทุ่มงบ 23 ล้านกว่าบาท ให้ทุกจังหวัดอบรมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชนกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ ช่วยเป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ฯ กระตุ้นให้คนไทยตื่นตัวในการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (23 กันยายน 2552) ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุสู้ภัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มีนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง นักจัดรายการวิทยุชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 510 คนจาก 255 สถานี และผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 เขต กรมวิชาการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 650 คน เพื่อเร่งเผยแพร่ความรู้การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แก่ประชาชนอย่างถูกต้อง

นายวิทยากล่าวว่า ขณะนี้ ทั่วโลกกำลังต่อสู้กับปัญหาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 ซึ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายน 2552 เป็นต้นมา รวมเกือบ 5 เดือน และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าอาจเกิดการระบาดในระลอก 2 ขึ้นอีก สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศไทยเริ่มชะลอตัว แต่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยในต่างจังหวัดมากขึ้น และคาดว่าการระบาดจะต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี

นายวิทยากล่าวต่อว่า ในการลดจำนวนผู้เจ็บป่วยและการเสียชีวิตลงให้ได้มากที่สุด ได้มอบนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เร่งสร้างความพร้อมประชาชนทั่วประเทศในการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ฯ โดยให้เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสุขภาพให้แข็งแรง และการป้องกันการแพร่เชื้อเมื่อป่วยเป็นไข้หวัด ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดนี้คณะรัฐมนตรีได้จัดงบ 23 ล้านบาทเศษ ให้ทุกจังหวัดรวมทั้งกทม. จัดอบรมวิทยุกระจายเสียง ทั้งคลื่นหลักและคลื่นวิทยุชุมชน ซึ่งมีประมาณ 4,472 แห่ง มีนักจัดรายการประมาณ 9,000 คน ให้เป็นสื่อกลางช่วยตอกย้ำ กระตุ้นเตือนประชาชน ให้มีความตื่นตัวในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคลื่นวิทยุสามารถเข้าถึงและครอบคลุมประชาชนทุกพื้นที่ รวมทั้งยังสามารถสื่อข้อมูลความรู้เป็นภาษาถิ่นได้เป็นอย่างดี จะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องโรคและการป้องกันตัวได้ดียิ่งขึ้น

ด้านนายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการสนับสนุนการดำเนินงานของนักจัดรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ แก่ประชาชนทั่วประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนสื่อต่างๆ ได้แก่ สปอตวิทยุ บทวิทยุ และเอกสารความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ฯ ทั้งเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อโรค การแพร่ระบาด การป้องกันโรค กลุ่มเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งหน้ากากอนามัยแบบกระดาษ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วย จากนั้นจะมีการติดตามประเมินผลการรับรู้ของประชาชนทั่วประเทศในเรื่องไข้ หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เพื่อนำมาปรับปรุงมาตรการเผยแพร่ความรู้ตามยุทธศาสตร์ 2 ลด 3 เร่ง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น