21 กรกฎาคม 2562

ผังรายการวิทยุ


ข้อมูลปรับปรุงเมื่อวันที่  18 มิถุนายน 2563

สถานีวิทยุ อสมท ศรีสะเกษ FM 95.0 MHz

  • 08.00 - 08.30 น. วันจันทร์-วันศุกร์ โดย ดีเจ.กอล์ฟ สุริยา
  • 14.30 - 15.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ โดย ดีเจ.กอล์ฟ สุริยา
สถานีวิทยุชุมชน บ้านพันทา ศรีสะเกษ FM 99.0 MHz
  • 16.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ โดย ดีเจ กอล์ฟ สุริยา 
ชั่วโมงออกอากาศต่อสัปดาห์ :  10 
จำนวนสถานีที่ออกอากาศ : 2 สถานี