18 มิถุนายน 2559

แผ่นดินทอง เรดิโอ FM.96.00 MHz. อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

 แผ่นดินทอง เรดิโอ FM.96.00 MHz. เลขที่ 80 หมู่ 7 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 โทร.045-866449,095-898-2444,096-8295993 ออนแอร์หน้าไมค์ 096-8295994 FAX.045-866450 email:pandinthongradio@gmail.com http://www.pandinthongradio.com