18 กุมภาพันธ์ 2558

สถานีวิทยุในเครือกองทัพบก 126 สถานี | Army Radio Station


1.ทภ.1  จันทบุรี A.M. 1530 KHzจันทบุรี

2.ทภ.1  อ.ปราณบุรี A.M. 1206 KHzประจวบคีรีขันธ์

3.ทภ.1  สุพรรณบุรี A.M. 1404 KHzสุพรรณบุรี

4.ทภ.1 สระแก้ว A.M. 1188 KHzสระแก้ว

5.พล.1 รอ. A.M. 999 KHzกรุงเทพมหานคร

6.พล.1 รอ. A.M. 1350 KHzกรุงเทพมหานคร

7.พล.1 รอ. A.M. 1422 KHzกรุงเทพมหานคร

8.พล.1 รอ. F.M. 90.0 MHzกรุงเทพมหานคร

9.พล.1 รอ. F.M. 98.0 MHzกรุงเทพมหานคร

10.มทบ.11 สวนมิกสกวัน A.M. 630 KHzกรุงเทพมหานคร

11.มทบ.11 สวนมิกสกวัน A.M. 1053 KHzกรุงเทพมหานคร

12.เสียงจากค่ายจักรพงษ์ A.M. 855 KHzปราจีนบุรี

13.จังหวัดทหารบกลพบุรี A.M. 1197 KHzลพบุรี

14.จทบ.ลพบุรี F.M. 98.75 MHzลพบุรี

15.มทบ.14 F.M. 98.25 MHzชลบุรี

16.จทบ. F.M. กาญจนบุรี F.M. 92.75 MHzกาญจนบุรี

17.พล.ร.2 รอ. F.M. 88.25 MHzปราจีนบุรี

18.พล.ร.9 A.M. 1539 KHzกาญจนบุรี

19.ทภ.2 นครราชสีมา A.M. 1134 KHzนครราชสีมา

20.ทภ.2 A.M.ขอนแก่น A.M. 1107 KHzขอนแก่น

21.ทภ.2 อุดรธานี A.M. 747 KHzอุดรธานี

22.ทภ.2 สกลนคร A.M. 1539 KHzสกลนคร

23.ทภ.2 นครพนม A.M. 1440 KHzนครพนม

24.ทภ.2 อุบลราชธานี A.M. 1215 KHzอุบลราชธานี

25.ทภ.2 สุรินทร์ A.M. 666 KHzสุรินทร์

26.ทภ.2 กาฬสินธุ์ A.M. 945 KHzกาฬสินธุ์

27.ทภ.2 F.M.นครราชสีมา F.M. 107.25MHzนครราชสีมา

28.ทภ.2F.M.ร้อยเอ็ด F.M. 95.50 MHzร้อยเอ็ด

29.ทภ.2 F.M.สุรินทร์ F.M. 90.25 MHzสุรินทร์

30.ทภ.2 F.M.อุบลราชธานี F.M. 95.75 MHzอุบลราชธานี

31.ทภ.2 F.M.เลย F.M. 90.0 MHzเลย

32.ทภ.2 F.M.ขอนแก่น F.M. 88.25 MHzขอนแก่น

33.ทภ.2 F.M.นครพนม F.M. 98.75 MHzนครพนม

34.ทภ.2 F.M.บุรีรัมย์ F.M. 100.75 MHzบุรีรัมย์

35.ทภ.2 F.M.ยโสธร F.M. 100.0 MHzยโสธร

36.ทภ.3 สน.กำแพงเพชร A.M.783 KHzกำแพงเพชร

37.ทภ.3 สน.เชียงราย A.M.999 KHzเชียงราย

38.ทภ.3 สน.ตาก A.M. 666 KHzตาก

39.ทภ.3 สน.พิจิตร A.M. 1449 KHzพิจิตร

40.ทภ.3 สน.เพชรบูรณ์ A.M. 1242 KHzเพชรบูรณ์

41.ทภ.3 สน.แพร่ A.M. 585 KHzแพร่

42.ทภ.3 พิษณุโลก A.M. 1188 KHzพิษณุโลก

43.ทภ.3 สน.พิษณุโลก(เมืองสองแคว) A.M. 1116 KHzพิษณุโลก

44.ทภ.3 สน.สุโขทัย A.M. 828 KHzสุโขทัย

45.ทภ.3 สน.อุตรดิตถ์ A.M. 1287 KHzอุตรดิตถ์

46.ทภ.3 กำแพงเพชร F.M. 105.0 MHzกำแพงเพชร

47.ทภ.3 สน.เชียงใหม่ F.M. 101.5 MHzเชียงใหม่

48.ทภ.3 น่าน F.M. 99.5 MHzน่าน

49.ทภ.3 พะเยา F.M. 107.25 MHzพะเยา

50.ทภ.3 แพร่ F.M. 103.5 MHzแพร่

51.ทภ.3 ลำปาง F.M. 101.75 MHzลำปาง

52.ทภ.3 ลำพูน F.M. 107.5 MHzลำพูน

53.ทภ.3 สุโขทัย F.M. 102.25 MHzสุโขทัย

54.ทภ.3 อุตรดิตถ์ F.M. 97.5 MHzอุตรดิตถ์

55.มทบ.32  ลำปาง A.M. 1053 KHzลำปาง

56.เสียงจากค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 A.M. 1350 KHzลำปาง

57.เสียงจากค่ายจิรประวัติ A.M. 801 KHzนครสวรรค์

58.มทบ.31 F.M. 98.25 MHzนครสวรรค์

59.พล.ร.4 A.M. 1377 KHzพิษณุโลก

60.ทภ.4 A.M. นครศรีธรรมราช A.M. 684 KHzนครศรีธรรมราช

61.ทภ.4 A.M. นครศรีธรรมราช A.M. 1044 KHzนครศรีธรรมราช

62.ทภ.4 A.M. ปัตตานี A.M. 936 KHzปัตตานี

63.ทภ.4 F.M.  ชุมพร F.M. 107.5 MHzชุมพร

64.ทภ.4 F.M. ตรัง F.M. 103.0 MHzตรัง

65.ทภ.4 F.M. พัทลุง F.M. 89.25 MHzพัทลุง

66.ทภ.4 F.M. ปัตตานี F.M. 93.50 MHzปัตตานี

67.ทภ.4 F.M. สุราษฎร์ธานี F.M. 92.25 MHzสุราษฎร์ธานี

68.ทภ.4 F.M. สงขลา F.M. 107.75 MHzสงขลา

69.จส.1 A.M. 657 KHzกรุงเทพมหานคร

70.จส.2 A.M. 1503 KHzสุราษฎร์ธานี

71.จส.3 A.M. 1251 KHzร้อยเอ็ด

72.จส.4 A.M. 1404 KHzยโสธร

73.จส.5 A.M. 567 KHzชัยภูมิ

74.จส.6 A.M. 1458 KHzศรีสะเกษ

75.วปถ.2 A.M. 738 KHzเชียงใหม่

76.วปถ.3 A.M. 1008 KHzนครราชสีมา

77.วปถ.4 A.M. 828 KHzนครศรีธรรมราช

78.วปถ.5 A.M. 738 KHzสงขลา

79.วปถ.6 A.M. 1287 KHzอุบลราชธานี

80.วปถ.7 A.M. 1233 KHzอุดรธานี

81.วปถ.8 A.M. 1440 KHzสมุทรสาคร

82.วปถ.9 A.M. 1080 KHzนครสวรรค์

83.วปถ.10 A.M. 1080 KHzเชียงราย

84.วปถ.12 A.M. 603 KHzขอนแก่น

85.วปถ. 14 A.M. 1530 KHzอุตรดิตถ์

86.วปถ.15 A.M. 585 KHzชุมพร

87.วปถ.16 A.M. 1080 KHzยะลา

88.วปถ.17 A.M. 1350 KHzตรัง

89.กวส.1 A.M. 756 KHzสุรินทร์

90.กวส.2 A.M. 1215 KHzแพร่

91.กวส.3 A.M. 1188 KHzสกลนคร

92.กวส.4 A.M. 1512 KHzพะเยา

93.กวส.5 A.M. 1044 KHzขอนแก่น

94.จส.1 F.M. 94.5 MHzกรุงเทพมหานคร

95.จส.2 F.M. 103.0 MHzกรุงเทพมหานคร

96.กวส.6 F.M. 92.5 MHzนราธิวาส

97.กวส.7 F.M. 100.0 MHzยะลา

98.ททบ. F.M. 94.0 MHzกรุงเทพมหานคร

99.จส.100 F.M. 100 MHzกรุงเทพมหานคร

100.ททบ.7 F.M. 103.5 MHzกรุงเทพมหานคร

101.รด.เชียงใหม่ A.M. 1152 KHzเชียงใหม่

102.รด.A.M. A.M. 474 KHzกรุงเทพมหานคร

103.รด.ขอนแก่น A.M. 1152 KHzขอนแก่น

104.รด.F.M. F.M. 96.0 MHzกรุงเทพมหานคร

105.รด.เชียงราย F.M. 90.75 MHzเชียงราย

106.รด.ภูเก็ต F.M. 102.25 MHzภูเก็ต

107.รด.มหาสารคาม F.M. 105.50 MHzมหาสารคาม

108.ขส.ทบ. A.M. 1269 KHzกรุงเทพมหานคร

109.ขส.ทบ. F.M. 102.0 MHzกรุงเทพมหานคร

110.ยานเกราะ A.M. 540 KHzกรุงเทพมหานคร

111.ยานเกราะ A.M. 1305 KHzกรุงเทพมหานคร

112.ยานเกราะ A.M. 1557 KHzเพชรบูรณ์

113.ยานเกราะ A.M. 693 KHzสระบุรี

114.ยานเกราะ A.M. 684 KHzอุดรธานี

115.ยานเกราะ F.M. 89.0 MHzกรุงเทพมหานคร

116.ยานเกราะ F.M. 91.5 MHzกรุงเทพมหานคร

117.พล.ม.2 รอ. A.M. 963 KHzกรุงเทพมหานคร

118.พล.ม.2 รอ. A.M. 774 KHzระยอง

119.วศป.612 A.M. 612 KHzลพบุรี

120.วศป.711 A.M. 711 KHzลพบุรี

121.วศป.1449 A.M. 1449 KHzชุมพร

122.ศร. F.M. 96.25 MHzประจวบคีรีขันธ์

123.พล.ปตอ. A.M. 594 KHzกรุงเทพมหานคร

124.พล.ปตอ. F.M. 104.5 MHzกรุงเทพมหานคร

125.รร.จปร. F.M. 89.75 MHzนครนายก

126.สพ.ทบ. F.M. 99.25 MHzราชบุรี