21 พฤศจิกายน 2556

งานงิ้ว 2556 ศรีสะเกษ 25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2556

งานงิ้ว 2556 ศรีสะเกษ 25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2556

ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมงานงิ้ว ประมูลส้มทิพย์ , สิ่งของศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
และโคมไฟศักดิ์สิทธิ์ เสาทีตี่เต็ง
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว
25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2556   รวม 8 วัน 8 คืน

พลาดไม่ได้

พบกับ มหกรรมความบันเทิง
อาทิ งิ้วคณะ แชลั้ง  ลิเกคณะสมอาจน้อย ภาพยนตร์ให้ชม ฟรี
ถนนคนเดิน ชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุ่น
รถไฟ สไลเดอร์ สวนสนุกครบวงจร
และเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดภายในงาน
รวมทั้งอาหารอร่อย

25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2556
งานงิ้ว ศรีสะเกษ

ร่วมสนับสนุนโดย ส.สว่างเนตร และสถานีวิทยุพันทาเรดิโอ 99 MHz