21 ธันวาคม 2554

แผนธุรกิจ วิทยุชุมชน | community radio business plan


ค่าไฟ 9600 บาท
ค่าพนักงาน 15000+7500+7500
ต้นทุนเดือนละ 100,000 บาท


ออกอากาศ 14 ชั่วโมง
ต้นทุนต่อ 1 ชั่วโมง 7 พันบาท