18 มิถุนายน 2553

สถานีวิทยุในจังหวัดอุบลราชธานี | Ubon Radio Station FM AM All

ระบบ FM
 1. FM 87.50 MHz วิทยุรัฐสภา
 2. สถานีวิทยุ ทภ. 2 FM.อุบลฯ FM. 95.75 MHz.
 3. สถานีวิทยุ สวท. อุบลฯ FM.AM. 98.5 MHz.1341 KHz.
 4. สถานีวิทยุ สวพ. อุบลฯ FM. 99.50 MHz.
 5. สถานีวิทยุ 1 ปณ.อุบลฯ FM. 102.0 MHz.
 6. สถานีวิทยุ สทร. 9 อุบลฯ FM. 104.0 MHz
 7. สถานีวิทยุ ทอ.08 อุบลฯ FM. 105.75MHz..
 8. สถานีวิทยุ อสมท. อุบลฯ FM. 107.0 MHz.
ระบบ FM วิทยุชุมชน

 1. FM 88.00 MHz วิทยุสาธารณสุข  045-268-233

 2. FM 89.50 MHz
 3. FM 90.00 MHz
 4. FM 90.75 MHz ชุมชนไร่น้อย  045-435-322
 5. FM 91.25 อ.เมือง อุบลราชธานี ชุมชนดอนกลาง  045-284-613
 6. FM 92.75 อ.เมือง อุบลราชธานี ราชเวช
 7. FM 93.00 MHz  ร.ร.กีฬา  โรงเรียนกีฬา Click FM โทร 045-280-988
 8. FM 96.5 อ.เมือง อุบลราชธานี ครูบ้านป่า  045-314-378
 9. FM 97.00 อ.เมือง อุบลราชธานี ชุมชน  045-475-032
 10. FM 97.5 MHz วทช. อพปร วารินชำราบ อุบลฯ FM 97.5 MHz
 11. FM 98.25 หมู่บ้านอริยะทรัพย์ ชุมชนอริยะทรัพย์  045-355-269
 12. FM 98.50 อ.เมือง อุบลราชธานี ปปส
 13. FM 99.25 อ.เมือง อุบลราชธานี
 14. FM 99.50 อ.เมือง อุบลราชธานี พิทักษ์สันติราษฎร์
 15. FM 100.50 อ.เมือง อุบลราชธานี
 16. FM 101.25 อ.เมือง อุบลราชธานี ชุมชนดอนยูง 045-316-292  
 17. FM 101.50 สวนวนารมย์  วิทยุวนารมย์  045-314-567  
 18. FM 103 MHz สถานีวิทยุชุมชนคนสู้ชีวิต
 19. FM 103.50 MHz ชุมชนทุ่งศรีเมือง 045-362-317 มือถือ 0892854556 Email.watthungstation@hotmail.com www.watthongubon.com
 20. FM 104.25 อ.เมือง อุบลราชธานี  
 21. FM 105.80 อ.เมือง อุบลราชธานี
 22. FM 106.00 อ.เมือง อุบลราชธานี
 23. FM 108.00 อ.เมือง อุบลราชธานี
ระบบ AM

 1. สถานีวิทยุ สวศ. อุบลฯ AM. 711 KHz.
 2. สถานีวิทยุ ทภ.2 AM. AM. 1215 KHz.
 3. สถานีวิทยุ วปถ.6 อุบลฯ AM 1287 KHz.