03 มิถุนายน 2553

สถานีวิทยุ มิตรมวลชน Fm 105 Mhz อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี | ubon radio pibunmangsaharn mith mass

สถานีวิทยุ มิตรมวลชน Fm 105 Mhz อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 (กำลังส่ง1Kw,เสาสูง 60 m)(จ.อุบลฯ,ลาวภาคใต้ ,)
มาโนช อินทรสถาพร ตะของสถานี คราบบบ
tel.083-3876601,
หน้าไมค์ 087-443-0189
e-mail weewarastu@hotmail.com
ลิ้งค์ ออนไลน์
http://www.weewarastu.com/