05 มีนาคม 2553

กทช. จ่อลงดาบวิทยุชุมชนเถื่อนพันแห่ง | illegal community radio thailand

กทช. จ่อลงดาบวิทยุชุมชนเถื่อนพันแห่ง

นาย ฐากร ตัณฑสิทธิ์ รักษาการเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ในฐานะเลขาธิการอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ กล่าวว่า หลังจากเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประสานความร่วมมือ ด้านการแก้ไขปัญหาสื่อสิ่งพิมพ์ และวิทยุชุมชน ซึ่งก่อตั้งโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทางคณะอนุกรรมการได้มีมติส่งหนังสือเวียน แจ้งไปยังผู้ประกอบการวิทยุชุมชนทั่วประเทศที่จดทะเบียนถูกต้องทั้ง 6,600 สถานี

ทั้งนี้ เพื่อขอความร่วมมือไม่ให้ดำเนินการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระ เข้าข่ายออกข่าวปลุกระดม หมิ่น หรือล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระทำ ซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง

นายฐากร กล่าวว่า หากพบผู้ประกอบการวิทยุชุมชนรายใดดำเนินการฝ่าฝืน มีการแพร่เสียงเนื้อหา หรือข้อความที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือความมั่นคง และมีผู้ร้องทุกข์เข้ามา หากเป็นวิทยุชุมชนที่จดทะเบียนถูกต้อง จะถูกถอนสิทธิการออกอากาศทันที พร้อมทั้งดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีตามประมวล กฎหมายอาญาต่อไป

“โดยเฉพาะคลื่นวิทยุชุมชนที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 20% หรือประมาณ 1,000 สถานี ซึ่งเราจะประสานความร่วมมือไปยังสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกรมการปกครอง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อจับตากลุ่มเหล่านี้”

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
http://www.pansak.net/?p=988

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น