01 กรกฎาคม 2554

บริการต่างๆ ของทีมงานโกยจังโก้

ทีมงานโกยจังโก้ มีบริการต่างๆดังนี้
  • ผลิตรายการวิทยุ (ดูผังรายการขณะนี้
  • ผลิตสปอตวิทยุ
  • บริหารโฆษณาทางวิทยุในพื้นที่ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และยโสธร
  • ข้อมูลสถานีวิทยุ นักจัดรายการวิทยุ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการทดลองฟังรายการยุทธจักรบันเทิง คลิกที่นี่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น