15 มิถุนายน 2552

วิทยุชุมชน 1.2 พันแห่ง พล่าน! แห่ขึ้นทะเบียน หนีตายกฎเหล็ก กทช.

วิทยุชุมชน 1.2 พันแห่ง พล่าน! แห่ขึ้นทะเบียน หนีตายกฎเหล็ก กทช.

วิทยุชุมชน 1.2 พันราย แห่หนีตาย ขอขึ้นทะเบียน หลัง กชท.ประกาศกฎเหล็กจัดระเบียบวิทยุชุมชนทั่วประเทศ 5 พันสถานี เพราะถูกปล่อยปะละเลยมานาน และถูกใช้เป็นเครื่องมือปลุกระดมรากหญ้าบ้าคลั่ง ก่อเหตุรุนแรง-เผาเมือง

มีรายงานข่าวว่า ผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนกว่า 1,200 ราย ได้เดินทางไปยื่นความจำนงเพื่อขึ้นทะเบียนขออนุญาตออกอากาศวิทยุชุมชน หลังจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์เพื่อให้วิทยุชุมชนกว่า 5,000 สถานีทั่วประเทศ มีกฎระเบียบรองรับ แก้ไขปัญหาคลื่นแทรกรบกวนวิทยุอื่น และป้องกันการนำเสนอเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรม กระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

พล.อ.ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์ ประธาน กทช. กล่าวว่า ขณะนี้หลักเกณฑ์วิทยุชุมชนอยู่ระหว่างรอประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา หากบังคับใช้แล้วจะมีเวลา 30 วัน ในการออกใบอนุญาต หากสถานีวิทยุชุมชนรายใดไม่ขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถออกอากาศได้ ส่วนสถานีที่ดำเนินงานแบบวิทยุธุรกิจท้องถิ่นจะสามารถขออนุญาตทดลองออกอากาศ ได้ 300 วัน เมื่อครบกำหนดต้องปรับไปเป็นวิทยุเพื่อชุมชนที่แท้จริง โดยไม่มีการแสวงหากำไร ซึ่ง กทช.จะคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตชั่วคราววิทยุชุมชน 500 บาทต่อปี ซึ่งหากผู้ประกอบการวิทยุชุมชนทุกรายอยู่ในกรอบกติกาเดียวกัน ก็จะไม่มีการปิดสถานีวิทยุชุมชนใดๆ ทั้งสิ้น

จาก http://www.thaiblognews.com