08 ธันวาคม 2551

วิทยุออนไลน์

บริการทำวิทยุออนไลน์ ภายในจัดหวัดศรีสะเกษ
ค่าบริการติดตั้ง และให้คำปรึกษา 500 บาท

ค่าบริการรายเดือนประมาณ 500 บาท ต่อเดือน

วิทยุออนไลน์ที่ ออนไลน์อยู่ขณะนี้

1 ความคิดเห็น: