05 กุมภาพันธ์ 2553

สถานีวิทยุ 1 ปณ. อุบลราชธานี FM 102.0 MHz

ผังรายการ สถานีวิทยุ 1 ปณ. อุบลราชธานี FM 102.0 MHz
เวลา
รายการ
หมายเหตุ
05.30 – 07.00
ถ่ายทอดรายการจากส่วนกลาง
เพลงลูกทุ่ง
07.00 – 08.00
ข่าว
08.00 – 19.00
รายการจากนักจัดรายการอิสระ
และ รายการจากทางสถานี
เพลงลูกทุ่ง ลูกทุ่งหมอลำ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต และสตริง สลับกันไป
19.00 – 19.30
ข่าว
19.30 – 20.30
รายการจากทางสถานี
เพลงสากล
20.30 – 21.00
รายการด้านศาสนา

ช่วงเวลาที่สามารถเปิดสปอตต้นชั่วโมงได้
06.00 / 06.30 / 07.00 / 08.00 / 09.00
10.00 / 11.00 / 12.00 / 13.00 / 14.00
15.00 / 16.00 / 17.00 / 18.00 / 19.00
19.30 / 20.00 / 20.30

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น