30 พฤศจิกายน 2551

บรรยากาศในห้องบันทึกเสียงจรุงใจ

กำลังผลิตรายการอยู่
เลยได้ลองบันทึกภาพเล่นๆ