13 มิถุนายน 2556

สถานีวิทยุในจังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ระบบ FM
 • FM 95.00 MHz สถานีวิทยุ อสมท ศรีสะเกษ
 • FM 100.25 MHz สถานีวิทยุ สวท ศรีสะเกา
ระบบ FM วิทยุชุมชน
 • FM 88.00 MHz คูเมืองหนองยาง
 • FM 88.75 MHz นครศรีลำดวน
 • FM 89.25 MHz โนนสวนป่า
 • FM 90.00 MHz มารีหนองแคน
 • FM 91.00 MHz ราชภัฏศรีสะเกษ
 • FM 92.50 MHz 
 • FM 93.00 MHz สันติสุข เรดิโอ
 • FM 94.00 MHz ชุมชน รสพ โรงแรมพรหมพิมาน
 • FM 96.50 MHz แซด เอฟ เอ็ม - โรงแรมเกษสิริ
 • FM 97.00 MHz รักษ์ลูกทุ่ง รักบ้านเกิด
 • FM 98.25 MHz เดฟ บาวแดง
 • FM 99.00 MHz สถานีวิทยุพันทาเรดิโอ
 • FM 99.25 MHz อีสานม่วนซื่น
 • FM 101.00 MHz 
 • FM 101.75 MHz ไอซ์ สเตชั่น
 • FM 103.00 MHz
 • FM 104.80 MHz
 • FM 106.00 MHz บิวตี้ เรดิโอ
 • FM 107.50 MHz หญ้าปล้อง

ระบบ AM
 • สถานีวิทยุ จส.6 AM 1458 KHz
อำเภอราษีไศล
 • FM 107.70 MHz วิทยุท้องถิ่นราษีไศล http://www.rasiradio.com